Untitled Document
 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 21-24 Mayıs 2016 tarihlerinde kapılarını açacak olan COMVEX Ticari Araçlar, Otobüs ve Tedarik Sanayi Fuarı, otomotiv sektörünü 5. kez bir araya getirecek.

Yeni ticari fırsatlar yaratan en önemli pazarlama platformu konumundaki Türkiye, ticari konumu ve küresel rekabet gücü açısından önemli ticari merkez konumunda bulunmaktadır ve üretim gücü, bilgi birikimi ile ticari araç, otobüs ve otomotiv tedarik sanayinde önemli bir buluşma noktasıdır.
Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyanın sağlamış olduğu lojistik yakınlık, üretim gücü ve kalitesi ve piyasadaki rekabet gücünün avantajları ile yeni ticari fırsatlar yaratmaya ve geliştirmeye açık bir pazar olmayı sürdürmektedir. Yarattığı istihdam olanakları ve ekonomik faaliyetlere sunduğu katkının yanında elde ettiği başarılar ile otomotiv sanayii yıllardır Türkiye’nin ihracat lideridir.

COMVEX Fuarı, Türk otomotiv sanayinin yerel ve bölgesel pazarlara açılmasına imkan sağlayan önemli fuarımızdır. Özellikle en güçlü olduğumuz ticari araçlar sektöründeki yeni ürün ve teknolojilerin sunulmasında önemli rol oynamaktadır.  Fuar, sanayimizin Avrupa, Asya, Ortadoğu, Uzakdoğu, Güney Amerika, Kuzey Afrika coğrafyalarındaki konumunu daha etkin kullanmasına ve bölgedeki ticaretten daha fazla pay almasına katkı sağlayacaktır.

Avrasya bölgesindeki ülkeler; dinamik nüfus yapıları, alım güçleri, kültürel bağları ve ticaret potansiyelleri ile önemli bir pazar oluşturmaktadır. Dolayısı ile COMVEX İstanbul katılımcılarına; yeni siparişler alarak iç pazar payını arttırmak, mevcut müşterileri ve satışları korumak, marka bilinirliğini arttırmak, ihracat imkanlarını arttırmak, rakipleri takip etmek, potansiyel müşterilere ulaşmak, en son teknoloji ve tasarımları görmek ve tanıtmak, ürünleri alternatif ürünlerle karşılaştırmak, yeni dağıtım kanalları bulmak, satış sürecini hızlandırmak, yerel ve uluslararası arenada yeni pazarlar keşfetmek, ürünleri sergileyerek rakiplere karşı üstünlük sağlama şansı yakalamak için önemli bir organizasyondur.

Otobüs endüstrisine hizmet ve ürün sağlayan tüm kuruluşlar, karayolu yolcu taşımacılığının geleceğinin şekilleneceği COMVEX İstanbul’da bir araya geliyor. Bu yıl TOFED desteği ile COMVEX İstanbul, tüm karayolu yolcu taşımacılığı sektörünü tek çatı altında toplayarak ulaşım politikalarının bir bütün olarak ele alındığı bir platform olacaktır.

Şirketlerin, ticari araç, otobüs, tedarik sanayi, taşımacılık, yükleme, boşaltma, istifleme, depolama araç, donanım, sistem ve teknolojileri alanındaki ürün ve hizmet ihtiyaçlarına aynı çatı altında hizmet verecek olan COMVEX İstanbul ve LOGIST EURASIA Fuarları eş zamanlı olarak, katılımcılarına ve ziyaretçilerine son model ürün, hizmet, teknoloji, donanım ve yeni ticari fırsatlar sunacak.

devamı >